Skoltransporter

  Med Björnaområdets enda högstadium åker över 100 elever varje dag till skolan från de omkringliggande byarna. Detta kräver en god kollektivtrafik för barnen och de studerande. 
Örnsköldsviks kommun, de lokala buss och taxibolagen skjutsar eleverna varje dag till och från skolan detta binder även samman bygden då skolbussarna finns även tillgänglig för övriga resenärer.