Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Skola och utbildning


Välkommen till Björnaskolan! Vid Björnaskolan finns verksamhet från förskoleklass till och med årskurs nio. På skolan finns ca 140 elever, personalen är indelad i två arbetslag; A-lag F-6 där fritidshemmets personal ingår samt A-lag 7-9.
    


För idrotten har man den stora gymnastikbyggnaden, Biggevallen och badhuset som är beläget mitt emot Låg- och Mellanstadiebyggnaden.


Högstadiebyggnaden 
 
Mellanstadiebyggnaden
 
Lågstadiebyggnaden
 
Gymnastikhallen
 
Dagis
 
Simhall o syslöjd