Räddningstjänst

%  
  Räddningstjänsten har nu flyttat in i sina nya lokaler.


Deltidsbrankåren åker i nuläget även nu ut på trygghetslarm. Har nu cirka 40-42 stycken inom ett stort område, bla. Storborgan och Remmarn.


Ambitionen finns att deltidsbrandkåren även ska åka ut på IVPA (I Väntan På Ambulansen). Dom ska då först få vidareutbildning och sen ha tillgång till syrgas och defibrilator.
 

VID OLYCKA RING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN!