Kravattnet


För mer information: Tryck här!
   
Kravattnet är en lugn avskild sjö invid riksväg 352 i utkanten av
Björnabyn.


Sjön har två
fiskeplatser på vardera sida av sjön.
 
I sjön finns det
både öring och röding.

 

                                                   
Fiskekort och info:
Frendo, Gullänget
Hjördis Gustavsson, Björna,      0662-101 51 
Per-Åke Larsson
Campingen, Björna