Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Kommunikation

         
 

Björna har kommunikationer till både närbelägen flygplats som till stambanan som går igenom Björna. 

Det går även regelbundna bussturer dagligen till och från Örnsköldsviks stad, som man hittar på www.dintur.se

Kommunikationen mellan orterna runt Björna är viktig och Ekonomiska Föreningen ser det som en självklarhet för att bygden ska fungera.