Nyheter

Page-part not found : PagePostNews

Kommunikation

         
 
 

   
 

Björna har kommunikationer till både närbelägen flygplats som till stambanan som går igenom Björna.
Det går även regelbundna bussturer dagligen till och från Örnsköldsviks stad.

Kommunikationen mellan orterna runt Björna är viktig och Ekonomiska Föreningen ser det som en självklarhet för att bygden ska fungera.