Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Historia

BJÖRNA GENOM TIDERNA
Jämfört med de närliggande byarna Björna(by) och Gide vars historia kan följas tillbaka till slutet av medeltiden, är Stationssamhällets historia relativt kort. För den började byggas i samband med järnvägens tillkomst 1891. Innan dess bestod området bara av grov barrskog.


Ursprungligen så var det Björnabyn (Björna) som var sockencentra. Men 1891 då järnvägen togs i bruk, så kom starten för det blivande samhället Björna. Det passerade upp till 60 tåg igenom Björna varje dag, och persontrafiken vid Björna station upphörde 1974.  I början på 1900-talet så började byggnadsverksamheten få fart i Björna. 1911-1912 så blev landsvägen mellan Björna och Örnsköldsvik färdig, men strax innan dess så byggdes vägen mellan Björnaby och Gide med bro över älven. 1958 så togs centralskolan (nuvarande Björnaskolan) i bruk. Detta innebar att den gamla skolan i nuvarnade Björnabyn stängdes. Björna Simhall uppfördes 1970.
Några industrier som haft stor betydelse för Björnastationssamhälle är bla Dahlbergs Verksträder (nuvarande Björnavagnar) som etablerades redan 1910, och Mo & Domsjö AB's trähustillverkning (1934-1952) som hade upp till 70 anställda.
När järnvägen blev färdig så flyttades poststationen till Björna Järnvägsstation, detta var 1981
Källa: Björna genom tiderna, Forna tider i Björnabygden/Uno Johansson
 

 
Järnbro över Gideälv byggd 1903
Är nu riven och ersatt med en betongbro.             

Mo & Domsjö AB:s trähustillverkning
den s.k. "Björnakoja"

 

 

 
ORDSPRÅK - HAR HÖRTS I BJÖRNABYGDEN
"Dä söm en gang ha vöre rektet snöggt, blir sällan rektet furt"
"Der osar hett, sa´räven, då rompa brann"
"De ä´ skamlet att fråge, men rolet å veta"
"Sköt dig själv, och skit i andra"
Källa: Björnamålet, Björna Sockens Hembygdsförening