Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Hembygdsgården

 

 
   
 
  Björna sockens Hembygdsförenings
hembygdsgård är en gammal bondgård flyttad från Movattnet.
Den är ursprungligen uppförd under den tidigare delen av 1700-talet.
På hembygdsområdet finns bl. a. mangårdsbyggnad från 1700-talets första hälft, tröskloge, höhässja, bagarstuga från 1701, härbre, smedja, bastu, skogsarbetarkoja och tjärdal.

Bagarstugan hyres ut för privat bakning.Vår-höst, 50:- dygn.
Egen ved medtages + egen städning efteråt
 
 Sista veckan på vårterminen var Björnaskolan inbjuden till Hembygdsgården. Elever från klass 0-6 hade friluftsdag.
På Hembygdsgården var det ordnat med stationer med olika aktiviteter.
Vid en station tillverkades fågelholkar under ledning av Bengt Dahlberg och Tage Sjölund.
Vid en annan station fick barnen prova på att göra sälgpipor. Snart genljöd luften av visselsignaler i olika tonarter. Kurt Nordlinder och Nils Norenius som undervisade, hade minst lika roligt som barnen.
Inne i köket hade Elisabeth Norenius ansvaret för att lära barnen att karda ull. En efter en fick dom sätta sig på kardsätet och prova på. Efter att ullen kardats skulle den spinnas till tråd. Ingrid Rönnkvist tog då över och att få en spinnrock att fungera och ge en jämn tråd var inte det lättaste.
Ett stopp på halva dagen när barnen fick sin skollunch, hamburgare vid grillen var inte att förakta.
Ett evenemang som kunde genomföras genom ett fint samarbete mellan Hembygdsföreningens ordförande Fredrik Svedberg och skolans lärare Kikki Söderlind.
Ett samarbete som vi hoppas få se mer av.