Förskola


Förskoleverksamheten i Björna är ansluten till Låg- och Mellanstadiebyggnaden. Den hyser hela bygdens barn i åldersgruppen 1 till 5 år
   

Björna förskola är delat i två avdelningar; Räven och Ekorren. Ekorren är för barn 1-3 år, och Räven är för 3-5 år.

     Adress
Centralgatan 12, 890 50 BJÖRNA

För mer info och kontaktuppgifter läs på Örnsköldsviks kommuns hemsida