Björna Församling och dess kyrkor

För att kunna läsa förordet till boken: BJÖRNA FÖRSAMLING OCH DESS KYRKOR tryck här: /sites/36/content/docs/FÖRORD av Uno Johansson.pdf 
Fortsätt sen kapitel för kapitel: 

KAPITEL 1 /sites/36/content/docs/Historisk återblick.pdf
KAPITEL 2 /sites/36/content/docs/Björna blir kapellförsamling och får sin första präst.pdf
KAPITEL 3 /sites/36/content/docs/Det första kyrkobygget.pdf
KAPITEL 4 /sites/36/content/docs/Den första prästgården uppföres.pdf
KAPITEL 5 /sites/36/content/docs/Den första kyrkans inventarier.pdf
KAPITEL 6/sites/36/content/docs/Ringa medelstillgång men stor offervilja.pdf
KAPITEL 7 /sites/36/content/docs/Björna bilder annexförsamling och eget pastorat.pdf
KAPITEL 8 /sites/36/content/docs/Bänkindelning i den första kyrkan.pdf 
KAPITEL 9 /sites/36/content/docs/Annan bebyggelse på Tenhållen..pdf 
KAPITEL 10 /sites/36/content/docs/Den första kyrkorestaureringen..pdf
KAPITEL 11 /sites/36/content/docs/Ny kyrka uppföres..pdf 
KAPITEL 12 /sites/36/content/docs/Kyrkogården under tidernas lopp..pdf
KAPITEL 13 /sites/36/content/docs/Ny prästgård och sockenstuga uppföres..pdf 
KAPITEL 14 /sites/36/content/docs/Större byggnadsföretag och renoverngar.pdf 
KAPITEL 15 /sites/36/content/docs/Kapell inom församlingen..pdf
KAPITEL 16 /sites/36/content/docs/Präster, klockare och kyrkvaktare.pdf
KAPITEL 17 /sites/36/content/docs/Kyrkliga inventarier av äldre ursprung.pdf
KAPITEL 18 /sites/36/content/docs/Axplock ur församlingens historia.pdf 
 sist/sites/36/content/docs/Litteraturförteckning.pdf