Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Forna tider i Björnabygden

För att se bild på framsida och baksida på boken: Klicka här!

Förord av Uno Johansson:  Klicka här!

AVDELNING 1:
POSTENS HISTORIA OCH POSTVERKETS UTVECKLING I NOLASKOGS
När Sverige fick sitt postverk: Läs här!
Postbönder:  Läs här!
De första postkontoren å den norra linjen: Läs här!
Postmästare:  Läs här!
Ökning av postkontor och andra postanstalter:  Läs här!
Postutvecklingen i Nolaskogs socknar:  Läs här!
Instruktion för poststationsföreståndare: Läs här!
Posthemman i Nolaskogs:  Läs här!
Detaljer om postbefordran. Posttaxor:  Läs här!
Arbete på ett postkontor. Lösväskor: Läs här!
Tidningar och tidskrifter: Läs här!
Hur posten kom ut till socknarna: Läs här!
Postgång i björnabyarna: Läs här! 
Kronopost:  Läs här!
Klockarpost:  Läs här!
FJÄLLBYGD
Samemark:  Läs här!
Nybyggare:  Läs här!
Remmarbonden som blev nybyggare i Vilhelmina    Läs här!
Nybyggaren som blev handelsman och "sörkörare":  Läs här!
Jakt och fiske:   Läs här!
Jakt på älg:     Läs här!
Bäverfångst:   Läs här!
Samerna:     Läs här!
Sameskatt och sameskatteland:  Läs här!
Fångstgropar:   Läs här!
En lagmans funderingar:  Läs här!
GAMLA BYGGNADER:   Läs här!
HUR MAN FÄRDATS GENOM TIDERNA:   Läs här!
GEOGRAFISKA EGENNAMN:  Läs här!
DE GAMLA PROTOKOLLEN BERÄTTAR:  Läs här!


AVDELNING 2:
DAGSVERKSTORP, BACKSTUGUSITTARE OCH INHYSESFOLK:   Läs här!
FLOTTNING:   Läs här!
FYRA SMEDER I BJÖRNA:  Läs här!
EN TORPARE SOM PRÖVADE PÅ DET MESTA:  Läs här!
SAMEFLICKAN SOM BLEV PIGA I REMMARN UNDER 80 ÅR:   Läs här!
NYLIDENKVINNA SOM VAR EN S.K. "JORDEMODER" I NÄRMARE 70 ÅR:   Läs här!


AVDELNING 3:
HUSKURER OCH ÖRTMEDICINER:     Läs här!

Litteraturförteckning:     Läs här!

Innehållsförteckning:       Läs här!