Färdtjänst

FÄRDTJÄNST kan beviljas personer som på grund av funktionshinder har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst ersätter inte avsaknad av allmänna kommunikationer.
Färdtjänstresorna utförs av flera taxiföretag.
Du beställer dina färdtjänstresor hos Beställningscentralen, telefon 0660 - 886 79
Vid beställning:
Tryck 1 för färdtjänst
Tryck 2 för sjukresa
Tryck 3 för specialfordon
Saknas knappval vänta tills du får svar! 

Ansökan om färdtjänst
Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos färdtjänsthandläggare på telefon 0660 - 886 79.

Telefontid
Måndag-fredag, kl 08.15 - 09.30, mail: fardtjanst@ornskoldsvik.se
Ansökan kan ju också göra via kommunens hemsida.