Färdtjänst

FÄRDTJÄNST kan beviljas personer som på grund av funktionshinder har
väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst ersätter inte avsaknad av allmänna kommunikationer.
Färdtjänstresorna utförs av flera taxiföretag.
Du beställer dina färdtjänstresor  hos Beställningscentralen:
TELEFON: 0660-43900

Vid beställning:
Tryck 1 för färdtjänst
Tryck 2 för sjukresa
Tryck 3 för specialfordon
Saknas knappval vänta tills du får svar! 
Ansökan om färdtjänst
Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos färdtjänsthandläggare på telefon 886 79 eller 888 95.


Telefontid:
Måndag-fredag, kl 08:15-09:30. (Måndagar även kl 15:00-16:00)