Expedition och övriga skolbyggnader

Teknik- och Träslöjdssal
I den vänstra delen av byggnaden så finns Tekniksalen och i den högra träsalen. Ht -05 så rivdes halva byggnaden där gamla  hemkunskapen, musiksalen och ett antal lektionssalar fanns
 
 

Musik- och Bildsal, Skolsköterska, Kurator och Expedition
I den bortre ingången så finner du musiksalen, bildsalen och skolsköterskan. Innanför den närmsta dörren så finns kurator och för närvarande expeditionen
 
 

Simhall och Syslöjd
Den största delen av den här byggnaden hör till Simhallen. Med ingång på baksidan så finns det även en syslöjd tillhörande skolan.

 
 

Adress
Centralgatan 12, 890 50  Björna

För mer info och kontaktuppgifter läs på Örnsköldsviks kommuns hemsida