Expedition och övriga skolbyggnader

Teknik- och Träslöjdssal
I den vänstra delen av byggnaden så finns Tekniksalen
och i den högra träsalen. Ht -05 så rivdes halva byggnaden där gammla
hemkunskapen, musiksalen och ett antal lektionssalar fanns
 
 

Musik- och Bildsal, Skolsköterska, Kurator och
Expedition
I den bortre ingången så finner du musiksalen, bildsalen
och skolköterskan. Innanför den närmsta dörren så finns kurator och för
närvarande expeditionen
 
 

Simhall och Syslöjd
Den största delen av den här byggnaden hör till
Simhallen. Med ingång på baksidan så finns det även en syslöjd tillhörande
skolan.

 
 
Gymnastikhall
Björnaskolans gymnastikhall ligger väldigt centrerat på
skolans område. Den har två lektare på var sin sida om
spelplanen.
Här har även idrottsläraren sitt
kontor.

 
 
EXPEDITION OCH ÖVRIGA SKOLBYGGNADER:
Expedition Rakel Sondell
0660-265420, fax 0660-265437
Rektor Maud Karlström
0660-265424, 0660-265425
Skolsköterska
0660-265416
Specialpedagog, Kurator, Psykolog
0660-265428
Studie o Yrkesvägledare Monica Sjödin
0660-265426
Simhall
0660-265443
Adress:
Centralgatan 12
890 50  Björna