Förskola/Dagis
Förskole(Dagis)verksamheten i Björna har nya fräsha lokaler och är
ansluten till Låg- och Mellanstadiebyggnaden. Dagiset hyser hela bygdens barn i
åldersgruppen 1 till 5 år
   


Björna förskola (dagis) är delat i två avdelningar; Räven och
Ekorren. Ekorren är för barn 1-3 år, och Räven är för 3-5
år.

     


Björna förskole(dagis)verksamhet
Förskolan Ekorren
0660-265430
Förskolan Räven
0660-265439


Adress;
Centralgatan 12
890 50 BJÖRNA