Björna Sockens Hembygdsförening


Björna sockens Hembygdsförenings hembygdsgård är en gammal bondgård flyttad från Movattnet.

Den är ursprungligen uppförd under den tidigare delen av 1700-talet.

På hembygdsområdet finns bl. a. mangårdsbyggnad från 1700-talets första hälft,
tröskloge, höhässja, bagarstuga från år 1701, härbre, smedja, bastu,
skogsarbetarkoja och tjärdal.

Bagarstugan hyres ut för privat bakning.
Vår-höst, 50:- dygn. Egen ved medtages + egen städning efteråt.

För att läsa mer, tryck här!