Björna Sockens Hembygdsförening


Björna sockens Hembygdsförenings
hembygdsgård är en gammal bondgård flyttad från Movattnet.
Den är ursprungligen uppförd under den tidigare delen av 1700-talet.
På hembygdsområdet finns bl. a. mangårdsbyggnad från 1700-talets första hälft,
tröskloge, höhässja, bagarstuga från år 1701, härbre, smedja, bastu,
skogsarbetarkoja och tjärdal.

Bagarstugan hyres ut för privat bakning.Vår-höst, 50:- dygn.
Egen ved medtages + egen städning efteråt.

 

 Läs mer på vår hemsida, tryck här!