Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Björna genom tiderna del3+4

AVDELNING 3:

Några drag ur jordbrukets historia i Björna socken. Klicka här!
Åkerbruksredskap i äldre tider, Kornet den viktigaste brödsäden
och odling av lin:  Klicka här!
Svedjebruk och Fäbodlivet, Storhässjor var vanliga,
Gott om skvaltkvarnar, Stor kreaturstam, jordbruket 
i utveckling:     Klicka här! 
Skogsbruket:    Klicka här!
Framställning av träkol, tjära, pottaska och salpeter: Klicka här!
Handel och köpenskap i socknen. Klicka här!
Jakt och fiske.  Klicka här!
Rennäringen i samband med Björna.  Klicka här!


AVDELNING 4:

Hur människorna bodde.   Klicka här!
Skolundervisningen i Björna socken.   Klicka här!
Snabb befolkningsökning under 1800-talet men barnadödligheten var stor. Klicka här!
Nödår och krissituationer i Björna socken.  Klicka här!
Malmletning och gruvkarlar i Björna genom tiderna.  Klicka här!
Väldiga skogsbränder under 1800-talet.  Klicka här!
Kyrkoherde grundade brandstodskassa i Björna socken.  Klicka här!
"Batteribacken" i Gide.  Klicka här!
Gammal folktro och läkekonst, del 1  Klicka här!
Gammal folktro och läkekonst, del 2  Klicka här! 
"Stor-Kalle" i Häggsjöbäcken - Karl Jonsson var hans namn.  Klicka här!

Litteraturförteckning:   Klicka här!

Innehållsförteckning:    Klicka här!