Nyheter

2019-06-07
Redan för 15 år sedan väcktes en tanke av den äldre generationen Gidebor, att d...
Page-part not found : PagePostNews

Björna Ekonomiska


   


Föreningens ändamål och verksamhet:
Föreningen har till ändamål att, i en icke vinstdrivande ekonomisk förening, främja medlemmarnas, Björnabygdens ekonomiska intressen, utveckling och framtid genom att;

Tillgodose barn och ungdomars intressen
Främja kulturen (teater, bio m m)
Få till stånd ett Allaktivitetshus
Få till stånd ett Fjärrvärmeverk 
Övriga projekt som i framtiden kan gagna Björnabygden! 
 

Föreningen bildades år 2008 och den vill utveckla Björnabygden och hitta projekt som gagnar Björnabygdens ekonomi och framtid.
Campingen och Björngården är nu klara, men vi nöjer oss inte med det utan nu satsar vi på nya projekt för framtiden:
Bl.a.: Ny sporthall, den gamla byggdes 1958. Industrihus och Seniorboende.
För att läsa mer om detta och om hur Du kan hjälpa till läs i broschyren.


Vi finns också på Facebook