Aspsele stenbro

 
 
Aspsele stenbro byggdes 1919 och är ett riktigt konstverk.
Den precision stenarna har fogats samman med är otrolig när man inte hade några maskiner att ta till hands, utan bara  erfarenhet och yrkesskicklighet att använda.